Socialrådgiveren som samarbejdets advokat

Jeg er de senere år blevet stadigt mere optaget af socialrådgiveren som samarbejdets advokat med særligt fokus på indsatser omkring truede børn og deres familier. Jeg har identificeret flere færdigheder, som har betydning for mulighederne for at skabe langtidsholdbare forandringer. Det handler ikke mindst om:

  • Relations- og alliancefærdigheder
  • Vedholdenhed
  • Gennemsigtighed
  • At kunne tvivle og erkende fejltrin og fejlvurderinger uden frygt for at tabe autoritet

Alle færdigheder, som kommer under pres i disse år, hvor detaljerede manualer, omfattende styringssystemer og standardiserede handleplaner får stadig større udbredelse.

 

Undervisningen vil veksle mellem oplæg og små øvelser. 

Det gode netværksmøde

Fra tomt ritual til engageret samarbejde

  • Vigtige skridt inden et møde
  • Rammesætning
  • Undgå Kampen om skylden
  • Positioneringer
  • Referat

Undervisningen vil veksle mellem oplæg og små øvelser

Til skoler

Forældresamtaler:
Som skolesocialrådgiver har jeg erfaret på tæt hold, hvor stor betydning det har, når personale i skole og fritidsordning engagerer sig i udsatte børn. Det gælder både lærere, pædagoger og ledelse, men også skolesekretærer, teknisk personale og andre med tæt kontakt til børnenes hverdag. 
Jeg har samtidig erfaret, at engagementet kan skabe endnu større og mere varige forandringer, hvis den suppleres med et godt samarbejde med børnenes forældre.
Det kan være svært for lærere og pædagoger at præsentere forældre for deres bekymring for barnets trivsel og omsorgssituation, og den første kontakt er ofte meget afgørende for, om relationen udvikler sig til et samarbejde eller til en “kamp om skylden” for barnets problemer.  

Undervisning om og øvelser i at møde forældres afmagt og frygt for “afsløring” i form af vrede, undgåelse, anklager og andre strategier kan kvalificere forældresamtalerne. 

 

FIT-outcomes Feedback Informed Treatment

Jeg har 15 års erfaring med brug af FIT, som sikrer systematisk feedback om både effekten og kvaliteten af vores samarbejde de mennesker, vi skal gøre en forskel for.

Jeg har som konsulent bidraget til implementering af FIT i arbejdet med udsatte børnefamilier.