Anorexi

Er du ramt af anorexi, oplever du en stærk trang til at blive stadigt tyndere. Selvom du får at vide, at du er for tynd, føles det, som om du er for tyk. Tanken om at livet ville blive meget bedre, hvis du lige tabte dig lidt mere, presser sig på.

Vægten holdes nede ved at spise meget lidt og med mange regler, ofte med omfattende motionsprogram og måske opkastninger og afføringsmidler. 

At holde vægten nede på et unaturligt lavt niveau er hårdt arbejde, som tager tid og kræfter fra andre vigtige ting i dit liv: venner, familie, studie, arbejde, afslapning og ro, nydelse, bøger, film, fritidsinteresser, fremtidsdrømme. 

Anorexien er ofte kommet ind i dit liv med løfter om kontrol, ro, succes, selvtillid og bekymringsfrihed. Den tilbyder ofte lettelse for følelser, som kan være svære for os alle at håndtere: skam, usikkerhed, sorg, ensomhed, savn...men lettelsen følges ofte med social isolation, tristhed, krops- og selvkritiske tanker og evige tanker om mad og kalorier. 

Anorexi er hård ved kroppen og kan medføre skader f.eks. på dine knogler.

Bulimi

Bulimi opfører sig på mange måder som anorexi. En vigtig forskel er, at perioderne med stram madkontrol afbrydes af korte episoder eller længere perioder med overspisning. Overspisningerne efterfølges af skam og tristhed og en stærk trang til udrensning ved opkastning og måske afføringsmidler, faste eller intensiv motion.

Vægten ligger oftest indenfor normalområdet, men undervægt er ikke sjældent. Ofte med vægtsvingninger. Bulimi er dermed ikke helt så synlig, og for omgivelserne alarmerende, som anorexi. Du kan derfor få lov til at gå helt alene med den i rigtig lang tid, uden at dine nærmeste bliver bekymrede og opdager, at der er noget, du har brug for hjælp til at gøre dig fri af. 

Bulimi kan være hård ved kroppen og kan medføre tandskader foruden andre fysiske symptomer som uregelmæssig menstruation, forstoppelse o.a.  

Vejen ud af en spiseforstyrrelse

At arbejde sig ud af de ødelæggende - og til tider lindrende - tanker og handlinger centreret om mad, krop og kontrol, er ikke nemt. Det er meget mere end bare at "tage en beslutning og gøre det" eller at "tage sig sammen". Det kræver ofte mere end samtaler og nye erkendelser. Det kræver også, at du vover at tage skridt til nye måder at handle på - til nye måder at spise og træne på.

Vejen ud af en spiseforstyrrelse er svær at gå alene. Jeg vil derfor være opmærksom på sammen med dig at undersøge, hvilke betydningsfulde mennesker i dit liv, det er vigtigt at invitere med på vejen og ind til enkelte samtaler. 

FIT (Feedback Informed Treatment)

Jeg bruger løbende feed back af alle samtaler i form af to meget korte og enkle skemaer - eet i starten af hver samtale og eet i slutningen af hver samtale. 
Det gør jeg for at sikre, at vores samarbejde fungerer på en måde, som passer dig (og om nødvendigt justere på noget i samarbejdet) og for at holde øje med, om samtalerne har en passende effekt på det problem, som du søger hjælp til.