Individuel

Individuel supervision kan være aktuel, hvis du ønsker at se på, hvad der guider dig i dit arbejde med andre mennesker. Hvilke værdier og faglige standarder styrer du efter, og hvad synes du om dem? Er de i overensstemmelse med din teoretiske viden, eller henter du dem andetsteds fra? Hvilke - måske lidt skjulte og endda navnløse - færdigheder bruger du i din praksis, og skal de mere frem i lyset og bruges mere bevidst? Hvordan arbejder din praksis sammen med de etikregler og faglige standarder, som gælder på din arbejdsplads? 

Individuel supervision kan også være aktuel, hvis du ønsker at se på, hvilken vej du vil gå professionelt og hvilke skridt, det kan kræve. Det er min erfaring, at ikke mange professionelle indenfor mellemuddannelser som socialrådgiver, pædagog eller folkeskolelærer lægger en strategi  eller en decideret karriereplan for deres professionelle liv. Det kan være med til at føre til metaltræthed i et krævende arbejde, som sjældent er højt lønnet og i medierne ofte nedgjort. En karriereplan kan sagtens være at blive, hvor du er nu, men jeg tror på, at effekten af det valg er meget forskellig alt efter, om den opleves som det eneste mulige, eller om det er et bevidst valg ud af flere muligheder, du har stillet op for dig selv. 

FIT (Feedback Informed Treatment):
Jeg bruger løbende feedback af alle supervisioner i form af et meget simpelt skema i slutningen af hver session. 
Det gør jeg for at holde øje med, om vores samarbejde fungerer på en måde, som passer dig og om nødvendigt justere på noget i samarbejdet.

Gruppe

Gruppesupervisionens indhold og form aftales med gruppen og med dennes leder, når der er tale om en arbejdsplads. 

Formen vil altid inkludere bidrag fra den øvrige gruppe udover supervisanden, som har en problemstilling på. Den kan skifte mellem reflekterende team med helt åbne refleksioner, bundne opgaver eller positioner, en “gode idéer”runde osv. Det kan også have en mere bevidnende karakter efter narrativ metode.

 

FIT (Feedback Informed Treatment):

Jeg bruger løbende feedback af de fleste supervisioner i form af et meget simpelt skema til supervisanden i slutningen af hver session. 
Det gør jeg for at holde øje med, om vores samarbejde fungerer på en måde, som er passende og om nødvendigt justere på noget i samarbejdet.