Terapi

Alt giver mening i en kontekst. Alle handlinger og ytringer giver mening, når vi ser dem i en større sammenhæng.

Hvis du kommer til mig med et problem, vil vi se på, i hvilke sammenhænge dit problem opstår, og i hvilke det ikke opstår. Jeg vil med andre ord sætte dine og andres handlinger ind i en relationel sammenhæng. 

Jeg tror på, at vi alle bærer på stærke ideer om verden (kulturelle normer) og om os selv (identitetskonklusioner), som styrer vores handlinger. Ideer som kan være mere eller mindre tydelige for os selv. 

I samtalerne bliver der mulighed for at bringe disse ideer om verden og dig selv frem i lyset og se på dem fra forskellige perspektiver. Se på deres effekt på dit liv og give mulighed for også at tage stilling til, hvilke du ønsker at bære videre og måske højne, og hvilke du ønsker at tone ned eller måske sige helt farvel til. 

FIT (Feedback Informed Treatment)

Jeg bruger løbende feed back af alle samtaler i form af to meget korte og enkle skemaer - eet i starten af hver samtale og eet i slutningen af hver samtale. 
Det gør jeg for at sikre, at vores samarbejde fungerer på en måde, som passer dig (og om nødvendigt justere på noget i samarbejdet) og for at holde øje med, om samtalerne har en passende effekt på det problem, som du søger hjælp til.